Amal: Travel through Passion

Over arganolie Arganproducten Waar vindt u arganolie? Reis Sardinië Owusu-stoel
De arganboom komt enkel voor in het zuid-westen van Marokko, in de streek van Agadir, de Sousvallei, de Anti-Atlas en de Hoge Atlas. Zijn geelbruine vruchten bevatten één tot drie amandelen die tot 55% olie bevatten. Die worden sinds oudsher verwerkt tot de unieke gouden arganolie. Eén procédé levert een olie op die geschikt is voor de consumptie, een ander procédé een olie die uitzonderlijk voedend en helend is voor de huid. In 1219 al schreef de vermaarde Arabische arts Ibn Al Baytar over de heilzame eigenschappen van argan.

Omdat elk deel van de arganboom wordt gebruikt, vormt hij een onmisbare bron aan inkomsten. Zo'n 3 miljoen plattelandsmensen voorzien er direct of indirect mee in hun levensonderhoud. Bovendien vormen arganbomen een dam tegen de verwoestijning: door hun krachtige wortelvorming houden ze grondwater vast, en zorgen zo voor het behoud van vruchtbare grond. Dankzij allerlei beschermende initiatieven (UNESCO 1998, UNESCO 2014, Marokkaanse overheid ... ) bedekken arganbomen nu een oppervlakte van 823.000 ha.

In het kader van de herwaarderig van de boom en de streek in het algemeen ontstonden eind jaren negentig verschillende vrouwencoöperatieven voor de productie van arganolie. Door het combineren van de traditionele werkwijze met moderne technologie bereikten die een optimaal productieproces.

Annamaria Stoop - Exclusief verdeler voor België
- 0486 52 92 75 - argan/at/amal.be - BTW BE0867 397 754